Tietosuoja

Rauman Purjehdusseura ry (RPS) kerää ja ylläpitää tietoja jäsenistään Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n (SPV) Suuli nimisessä ohjelmistossa joka sisältää jäsen-, vene- ja venepaikka- sekä asiakasrekisterit ja laskutus sekä reskontra toiminnot.

SPV:n tekemän päätöksen mukaisesti tietosuoja-asetuksen perusteella sekä SPV että Suulia käyttävät jäsenseurat katsotaan rekisterinpitäjiksi.

Suuliin liittyvä SPV:n seloste henkilötietojen käsittelytoimista.

Järjestelmässä ylläpidetään yhdistyslain vaatimusten mukaisia tietoja seuran jäsenistä sekä seuran käytäntöjen ja toimintojen tarpeiden mukaisia tietoja jäsenistä, heidän omistamistaan veneistä ja halinnassaan olevista seuran omistamista venepaikoista.

Suulin lisäksi RPS:llä on henkilötietorekistereiksi katsottavia tietoja seuraavasti:

  • www.raumanpurjehdusseura.fi sivustolla olevat tietojen muutos, jäsenhakemus sekä ilmoittautumislomakkeet
  • Junioritoiminnan ilmoittautumiset Nimenhuuto.com sivustolla
  • Sähköpostin jakelulistat "jäsenposti" ja "juniorit", joille osoitteet lisätään henkilöiden antamalla luvalla
  • Kilpailujen osallistuja ja tuloslistat joko nettisivuilla tai paperversioina ilmoitustauluilla kilpailujen ja kuluvan purjehduskauden aikana sekä myöhemmin mapeissa kilpailulautakunnan toimistossa lukitussa kaapissa
  • Seuran johtokunnan käyttöön luvitetussa Google Drive pilvipalvelussa saatetaan säilyttää excel- tai muussa sähköisessä muodossa olevia tilapäisiä listoja jotka pääsääntöisesti on ajettu Suuli järjestelmästä seuran käytäntöjen ja toimintojen muodostamien tarpeiden mukaisesti esim. merkkipäivien muistamiseen, jäsenlehti Ahtiaisen postittamiseen yms.

RPS ei luovuta tietoja edelleen markkinointi tai muihin tarkoituksiin.

RPS:n yhteyshenkilöinä tietosuoja-asioissa toimivat johtokunnan jäsenet.