Seura

Tämän sivuston lisäksi löydät Rauman Purjehdusseuran netistä YouTubesta ja Facebookista.

Yhdistyksen virallinen nimi on Rauman Purjehdusseura ry ja kotipaikka Rauma. Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää epävirallista lyhennystä RPS ja englanninkielisenä nimenä Rauma Sailing Club.

Rauman Purjehdusseuran sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on kotipaikkakunnallaan kilpailujen, matkapurjehduksen ja yhteispurjehduksen ym. samantapaisten keinojen avulla herättää ja ylläpitää harrastusta purjehdustaitoon ja yleensä meriurheiluun, edistää hyvien urheilualusten rakentamista, käyttämistä ja hoitoa sekä kehittää tietoja ja taitoja merenkulussa.

Yhdistyksen toimintaa ohjaa johtokunta, jonka jäsenet valitaan vuosittain seuran syyskokouksessa, jossa myös määrätään tulevan kauden jäsen- ja muut maksut. Johtokunta kokoontuu kuukausittain heinäkuuta lukuun ottamatta.

Johtokunnan lisäksi seurassa toimii useita toimikuntia, joiden tehtävinä on seuran käytännön toiminnan pyörittäminen sekä omaisuuden kunnossa pitäminen. Toimikuntien jäsenten lisäksi kaikki seuran jäsenet ovat oikeutettuja ja velvollisia osallistumaan seuran toiminnan järjestämiseen ja omaisuuden hoitamiseen talkoissa tai muuten omalla panoksellaan.

Johtokunnan ja toimikuntien jäsenet löydät oheisesta toimikunnat osiosta.

Seuran jäseneksi voi liittyä anomalla jäsenyyttä johtokunnalta jäsenasiat kohdasta löytyvällä lomakkeella. Jäsenanomukseen tarvitset kaksi suosittelijaa, jotka ovat seuran jäseniä.