RPS syyskokous keskeytettiin

Esa Laine
31.10.2021

Rauman Purjehdusseura ry:n 21.10. syyskokouksessa ei pystytty tekemään kaikkia henkilövalintoja, joten kokous päätettiin keskeyttää ja kutsua jatkokokous koolle myöhemmin.

Kokouksessa oli läsnä 34 seuran jäsentä. Kokouksessa käsiteltiin asiat esityslistan kohtaan 5 asti ja päätökset toimintasuunnitelman, seuran maksujen ja talousarvion hyväksymisestä sekä kohdan 6 (henkilövalinnat) varakommodorin valinta jäävät voimaan.

Kohdan 5 johtokunnan jäsenten lukumäärän päätös 10 henkilöstä kommodorien lisäksi päätettiin ottaa uudelleen käsiteltäväksi yhdessä loppujen henkilövalintojen kanssa jatkokouksessa.

Henkilövalintojen kohdalla johtokunta ehdotti Tomi Ojasta varakommodoriksi ja Susanna Tevää kommodoriksi. Kokouksessa ehdotettiin Tero Aromaata varakommodoriksi ja ehdotus sai kannatusta. Asiasta äänestettiin suljetulla lippuäänestyksellä, jonka tuloksena valituksi tuli Tero Aromaa.

Tämän jälkeen ei enää voitu jatkaa päätöksellä kommodorin valinnasta, koska kokouksessa ei löytynyt ehdokasta joka olisi antanut suostumuksensa tehtävään. Tämän vuoksi ei myöskään jatkettu muilla henkilövalinnoilla, koska ei voitu olla varmoja henkilöiden sitoutumisesta johtokunnan tehtäviin mikäli tulevan kommodorin nimi ei ole tiedossa.

Nykyinen johtokunta kokoontuu 1.11. ja tekee päätöksen jatkokokouksen ajankohdasta ja lähettää kokouskutsun seuran jäsenille seuran sääntöjen mukaisesti. Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11§ kohdat 5-11, lukuunottamatta varakommodorin valintaa.

Jäsenistö voi tehdä ehdotuksia kommodoriksi ja johtokunnan jäseniksi. Johtokunta toivoo että henkilöiden suostumukset tehtäviin varmistetaan etukäteen, jotta kokous saadaan sujuvasti vietyä loppuun.

Johtokunta pyrkii tekemään oman esityksensä kommodorin ja johtokunnan jäsenten valinnasta vuodelle 2022 aiemmin esittämänsä ehdotuksen tilalle.

 

Johtokunnan puolesta,

Esa Laine

Kommodori