Syyskokouksen päätöksiä

Esa Laine
25.10.2019

24.10. tehtiin sääntömääräiset henkilövalinnat sekä kutsuttiin seuralle uusi kunniajäsen ja kunniakommodori.

Kokoukseen osallistui 18 seuran jäsentä.

Kokouksessa hyväksyttiin johtokunnan esittämä toimintasuunnitelma sekä talousarvio vuodelle 2020.

Vuoden 2020 maksuihin ei tullut muutoksia edellisestä vuodesta.

Johtokunnan kokoonpano pysyy samana ja myös kommodorit jatkavat tehtävissään.

Samoin toimikuntien jäsenet pysyivät pääsääntöisesti samoina. Toimikuntien kokoonpanot tarkistetaan nettisivuille lähipäivinä.

Raumam Byts päätettiin antaa ensi vuonna Raili "Muru" Warenille hänen pitkäjänteisestä seuran hyväksi tekemästään työstä niin tilaisuuksien muonituksen kuin yleisen toiminnan ja hyvän hengen luomisen osalta.

Kokous päätti myös johtokunnan ehdotuksen mukaisesti kutsua uudeksi kunniajäseneksi Markku Passin. 18 vuoden "ura" telakkamestarina on jo yksinään riittävä peruste, mutta Markku on myös muilla osa-aluieila edistänyt seuran toimintaa ja sääntjen mukaisia periaatteita.

Arvokkaimpana päätöksenä kokous kutsui Rauman Purjehdusseura ry:n kunnikommodoriksi Jarmo Salon. Jakke kehitti kommodorina seuran hallintoa ja käytäntöjä nykyisen kaltaiseen vastuulliseen toimintaan. Suurin arvo seuralle on varmasti hänen tekemänsä RPS:n historian dokumentointi.