Syyskokouksen päätöksiä

Esa Laine
21.10.2022

Yhteenveto 20.10. pidetystä kokouksesta.

Paikan päälllä Kuuskarissa oli 28 seuran jäsentä ja etäyhteydellä ilman puhe- ja äänioikeutta kokousta seurasi 5 henkilöä.

Sääntöjen ja kokouksen esityslistan mukaisesti käsiteltiin ja hyväksyttiin seuraavat asiat:

Toimintasuunnitelma vuodelle 2023

 • Suunnitelma on pitkälti vastaava kuin edellisinä vuosina. Suunnitelmasta oli unohtunut tänä vuonna telakalla toteutettu ylimääräinen nosto ilta heinäkuun lopulla veneiden pohjien pesemiseksi (ja näkin kiinnittymisen estämiseksi), joka kokouksessa tehdyn ehdotuksen mukaisesti lisättiin myös tulevan vuoden suunnitelmaan.
 • Kyseessä on suunnitelma ja päivämäärät voivat muuttua ja tapahtumia voi tulla lisää tai jokin voi peruuntua tilanteiden muuttuessa.

Jäsen- ja liittymismaksut sekä muut seuran maksut

 • Johtokunta ehdotti jäsenmaksun korotusta jokaisessa jäsenluokassa 5 eurolla (pois lukien vapaajäsenmaksu, joka on SPV liittomaksun suuruinen). Kokous hyväksyi ehdotuksen.
 • Liittymis-, telakka- ja kotisataman maksut säilyivät ennallaan.
 • Kuuskarin vuokria korotettiinn jäsenistölle 50€ ja yhteistyökumppaneille 100€.

Talousarvio hyväksyttiin johtokunnan ehdotuksen mukaisesti.

 • Merkittävänä investointina vuonna 2023 on Äijänkarin uudisrakentaminen, josta suurin osa saadaan katettua vakuutuskorvauksella.

Kommodorien ja johtokunnan jäsenten valinta

 • Johtokunta ehdotti jo aiemmin julki tuomansa kokoonpanon, jonka kokous yksimielisesti hyväksyi.
 • Esa Laine väistyy kommodorin paikalta ja kommodoriksi vuodelle 2023 valittiin Susanna Tevä.
 • Susannan tilalle varakommodoriksi valittiin Tero Aromaa.
 • Teron tilalle sihteeriksi valittiin uutena johtokunnan jäsenenä Noora Niemi.
 • Muilta osin johtokunnan kokoonpano pysyy ennallaan.

Lautakuntien ja jaostojen jäsenet valittiin ehdotusten mukaisesti.

 • Todettiin myös että jokaiseen voidaan ottaa lisää jäseniä kauden kuluessa, kaikki uudet aktiivit toivotetaan lämpimästi tervetulleeksi mukaan lautakuntien ja jaostojen toimintaan!

Seuran arvokkain kiertopalkinto Raumam Byts päätettiin luovuttaa ensi vuodeksi Juha Porkalle hänen erittäin aktiivisesta ja esimerkillisestä pitkään kestäneestä työstä seuran ja erityisesti Kuuskarin hyväksi.

Liitetiedostoina toimintasuunnitelma, maksut ja henkilövalinnat.