RPS sääntömuutos

Esa Laine
7.6.2021

Johtokunta ehdottaa seuran sääntöjen muuttamista. Asia vaatii käsittelyn kahdessa seuran kokouksessa ja hyväksyttiin 1. kerran syyskokouksessa 22.10.2020. Toinen käsittely vuosikokouksessa keväällä 2021.

Seuran säännöt on päivitetty viimeksi 90-luvulla. Lainsäädäntö on muuttunut tuon jälkeen ja säännöt kaipaavat päivitystä.

Ehdotuksessa on muutettu mm. kokousajankohtia väljemmiksi, tilin- ja toiminnantarkastus nykysäädösten mukaiseksi sekä pieniä tekstimuutoksia. Lisäksi on lisätty sääntöihin etäkokousmahdollisuus johtokunnalle sekä mahdollisuus johtokunnalle päättää etäosallistumisesta myös seuran kokouksiin.

Säännöissä ei muuteta seuran toiminnan tarkoitusta tai muita perusasioita.

Ehdotuksen tekstimallit on otettu PRH:n mallidokumenteista ja johtokunnan henkilöiden lisäksi sääntöehdotuksen työstössä on saatu konsultaatioapua lakimieheltä.

Liitteenä on vertailu ehdotuksesta uusiksi pykäliksi.

Muutosehdotus hyväksyttiin syyskokouksessa 22.10.2020. Toinen sääntömuutoskäsittely on keväällä 2021 vuosikokouksessa.

Mikäli kahdessa kokouksessa saadaan hyväksyntä muutokselle, tulevat uudet säännöt voimaan kun PRH on yhdistyksen kokousten hyväksynnän jälkeen hyväksynyt ja kirjannut uudet säännöt yhdistysrekisteriin.

Lisätietoja kommodoreilta ja muilta johtokunnan jäseniltä.

Liitteet