Kutsu syyskokoukseen - HUOM! muuttunut päivämäärä

Esa Laine
11.10.2019

Kuuskari torstaina 24.10. klo 18

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11. § mukaiset asiat.

 

Esityslista:

1. Kokouksen järjestäytyminen.

  • Sihteerin valinta
  • Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta
  • Kahden ääntenlaskijan valinta

2. Käsitellään seuran toimintasuunnitelma ja päätetään seuraavan vuoden kilpailu- ym. ohjelmasta.

3. Määrätään seuran jäseniltä seuraavana vuonna kannettavan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksun suuruus sekä jäsenmaksun suorittamisen ajankohta.

4. Vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio.

5. Vahvistetaan johtokunnan jäsenten lukumäärä.

6. Valitaan seuran kommodori, varakommodori ja johtokunnan muut jäsenet.

7. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa.

8. Valitaan lautakunnat ja jaostojen jäsenet.

9. Uuden kunniajäsenen kutsuminen

10. Uuden kunniakommodorin kutsuminen

11. Käsitellään muut kokoukseen esitetyt asiat

 

Tervetuloa!

Johtokunta