Jollarannan puisen alueen uusinta ja laajennus alkaa

Teemu Luovila
17.4.2018

Kuuskarin jollarannan puisen alueen uusiminen ja laajennus on aloitettu uusien pilarien paikkojen merkinnällä. Työ jatkuu tarvittavalla maansiirrolla ja uusien pilareiden valulla. Tämän jälkeen vanhat rakenteet puretaan ja tehdään uudet sekä laajennetaan puualuetta, jotta jollat saadaan paremmin mahtumaan alueelle.