Vuosikokous

Aika: 10.6.2020 klo 18
Paikka: Kuuskari

Tervetuloa vuosikokoukseen tarjolla kaffet ja hyvällist.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen järjestäytyminen.

2. Esitetään johtokunnan vuosikertomus tileineen ja tilintarkastajien antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.

3. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.

4. Käsitellään muut esityslistalla olevat asiat.