Vuosikokous

Aika: 21.3.2019 klo 18:00
Paikka: Kuuskari

Käsitellään seuran sääntöjen 10. § mukaiset asiat:

  1. Kokouksen järjestäytyminen.
  2. Esitetään johtokunnan vuosikertomus tileineen ja tilintarkastajien antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
  3. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.
  4. Käsitellään muut esityslistalla olevat asiat.